Service Desk

Gegevens - FAQ

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

U kunt (delen van) uw abonnement per brief, fax of e-mail opzeggen. Opzeggen per telefoon is helaas niet mogelijk. Stuur bij uw opzegging a.u.b. een kopie legitimatiebewijs van de contactpersoon mee. Bij opzegging van het volledige abonnement vervallen ook services zoals uw e-mailadres(sen) en homepage. Het abonnement wordt aangegaan voor een termijn van minimaal twaalf maanden, eindigend op de laatste dag van de maand waarin twaalf maanden verstreken zijn. Na afloop van deze termijn wordt het abonnement telkens met een maand verlengd, tenzij het abonnement door u met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van het eerste jaar is opgezegd. Na verlenging kunt u het abonnement, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand opzeggen tegen het einde van de verlengde termijn.

U hoeft de opzegging van een ADSL-abonnement alleen aan EuroNet door te geven. EuroNet draagt zorg voor de beëindiging van uw ADSL-contract met KPN.